Nye typer kraftkilder

Vindkraft og bioenergi

Ellen Hambro (Klima- og forurensningsdirektoratet) og Janne Sollie (Direktoratet for naturforvaltning) oppsummerte resultatene av miljøforvaltningens arbeid gjennom 40 år og trakk opp de store utfordringene framover. Presentasjoen ble holdt på Litteraturhuset 8. mai 2012.