En ny oppvarmingsmåte

Før var det vanlig for husholdninger å benytte seg av panelovner eller vedovner for oppvarming av huset. Vedovner blir mer og mer sjeldne å se i byene, siden vanlige husstander ikke har tilgang på skog der man kan skaffe seg ved, og å kjøpe ved på butikken er vel så kostbart som å varme opp ved hjelp av elektrisitet. Derfor er det stadig flere husstander som skaffer seg varmepumper, der luft utenfra omgjøres til varm luft som pumpes inn i huset og varmer det opp.

Varmepumpen bruker mye mindre strøm enn panelovner, og til tross for at innkjøpskostnaden er relativt høy, vil det kun ta noen få år før du har spart inn beløpet i reduserte strømutgifter. Fordelen fremfor vedovner er også at luften filtreres og skaper mye renere luft innendørs enn vedovner og peiser gjør.

Varmepump fra MitsubishiHvilke typer varmepumper finnes?

De vanligste varmepumpene er luft–til–luft-pumper, som nevnt ovenfor. Kald luft utenfra føres inn gjennom pumpen og varmes opp. Det finnes også luft–til–vann-pumper som avgir varme fra luften utenfra til tappevannet, vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Væske–til–vann-pumpe tar energi fra grunnvann, jord eller fjell og avgir varme på samme måte som luft–til–vann-pumper. Tappevannspumpe henter energi fra luften utendørs og bruker den til å varme opp tappevannet, mens sol og varmepumpe kan kombineres med solceller som lagrer solenergi og omgjør den til elektrisitet, og denne energien kan omdannes til oppvarming. Til sist er det ventilasjonspumpe som gjenvinner energi fra avtrekksluften i ventilasjonsanlegget. Den resirkulerte energien brukes til å varme opp både rom og tappevann. De fleste typer varmepumper er også irreversible, slik at varm luft kan pumpes ut om sommeren og sørge for svalere innetemperatur.

Hvor skal varmepumpen plasseres?

Det å sette varmepumpen opp på riktig sted er selvfølgelig viktig, siden den både lager litt støy og for det meste varmer opp rommet den befinner seg i. Veggmonterte varmepumper er de vanligste, og de bør plasseres nær der folk oppholder seg mest i huset. Har du to etasjer i boligen din, er det lurt å plassere den nær trappen på nederste plan, siden varmluft stiger oppover. Den bør ikke plasseres for nær gulvet dersom du har trehus, for da kan gulvet tørke ut. Ettersom utedelen av varmepumpen vibrerer, bør den festes på husets grunnmur, og tenk nøye gjennom avstanden mellom ute- og innedelen, siden økt avstand kan øke kostnadene for installasjon.

Viktige ting å ha i minne

Mange varmepumper har en autofunksjon, og denne bør ikke brukes når det er kaldt ute. Hvis du da varmer opp tilstrekkelig inne, kan kjølefunksjonen starte opp grunnet høy temperatur inne, og da vil varmepumpen prøve å kvitte seg med varmluften inne. Det anbefales å sette pumpen på enten oppvarming eller nedkjøling, slik at den blir brukt korrekt. Det er best for varmepumpen om delene holdes i gang, så ikke skru den helt av. Varmepumper har sine begrensninger, og de vil ikke være nok til å varme opp huset når det er meget kaldt ute –da kreves også en ekstra varmekilde innendørs.