En selvstendig levemåte

Hytte off gridI staten Pennsylvania i USA er det et samfunn som tiltrekker seg stor oppmerksomhet, nemlig Amish-samfunnet. De har et levesett som folk hadde for godt over hundre år siden, uten moderne hjelpemidler som telefon, TV og biler. De er heller ikke tilkoblet statens strømnett.

I Norge er det også noen som lever på nesten samme måte, såkalt off grid, hvor du ikke er tilkoblet statens strømnett eller kloakknett. Dermed slipper man kommunale avgifter, og mange mennesker liker å føle seg mer selvstendige og nærmere naturen, slik man får en følelse av når man lever off grid. Alle husstander trenger energi, men mange fikser dette selv ved å installere store solcellepaneler eller vindmøller, og noen ganger begge deler, siden Norge ligger langt nord og har begrenset med sol. Strømmen kan lagres i store batterier, for eksempel truckbatterier som kan veie et halvt tonn eller mer.

Enklere levesett

Siden du produserer strømmen selv og ikke har en ubegrenset tilgang på strøm, blir du ofte mye mer bevisst på strømforbruk når du lever off grid. Da lærer du deg å leve på en måte som sparer deg for kostnader, og som er bra for miljøet. Mange miljøforkjempere sverger til denne levemåten, siden et kommunalt kloakk- og vannsystem ofte bidrar til tørke og lite tilgang på vann, som i California. Noen som er lei av samfunnet ønsker å leve off grid for å bli helt uavhengige av staten og leve fullstendig i pakt med naturen eller finne indre fred. Slike tar det ofte helt ut og vil ikke ha et kloakksystem eller elektrisitet, siden mennesket fint kan klare seg uten dette. For 300 år siden fantes det jo ikke elektrisitet, og menneskene klarte seg fint da også. Flere off grid-hjem vil spare samfunnet for mye energi, og ofte er slike hus veldig flotte å se på.